Najčešća pitanja
1. Šta je Magnetrans 375 mg direkt granulat?

Magnetrans 375 mg direkt granulat je dodatak ishrani, koji omogućava dostizanje preporučenog dnevnog unosa magnezijuma i održavanje fizioloških funkcija organizma koje su zavisne od magnezijuma.

2. Kako se upotrebljava Magnetrans 375 mg direkt granulat?

Magnetrans 375 mg direkt granulat je farmaceutski dizajn prilagođen načinu života savremenog čoveka. Magnetrans 375 mg direkt granulat je pakovan u pojedinačnu, ekološki opravdanu papirnu ambalažu. Lako je prenosiv kako bi uvek bio uz osobu kojoj je potreban. Upotreba je jednostavna - bez vode i bez dodira rukom.
Magnetrans 375 mg direkt granulat ima prijatan ukus i osigurava dnevne potrebe unosa magnezijuma.
Magnetrans 375 mg direkt granulat ne sadrži šećer, te ga mogu koristiti i osobe koje ne žele da povećaju telesnu masu, gojazne osobe, osobe sa insulinskom rezistencijom, dijabetesom i metaboličkim sindromom.

3. Trajanje terapije/upotrebe

Magnetrans 375 mg direkt granulat je dodatak ishrani i ne može se definisati trajanje upotrebe. Pri dnevnom unosu 375 mg magnezijuma, nema vremenskog ograničenja upotrebe.

4. Kada ne sme da se upotrebljava Magnetrans 375 mg direkt granulat?

Magnetrans 375 mg direkt granulat sadrži izvor fenilalanina, pa osobe sa prisutnom fenilketonurijom ne treba da ga koriste.

5. Koje sastojke sadrži Magnetrans 375 mg direkt granulat?

Preparati na bazi korena belog sleza mogu da umanje apsorpciju istovremeno primenjenog leka, te ih treba uzimati sat vremena pre ili posle primene leka.

6. Moguća neželjena dejstva

Ukoliko se Magnetrans 375 mg direkt granulat koristi u količini većoj od preporuke proizvođača, može imati laksativno dejstvo.
Kod postojanja oštećenja bubrežne funkcije, potrebna je konsultacija sa lekarom.

7. Magnetrans 375 mg direkt granulat i primena drugih lekova

Potrebna je konsultacija sa lekarom ili farmaceutom prilikom upotrebe:

  • antacida i laksativa koji sadrže magnezijum,
  • ostalih antacida (↓ apsorpciju Mg),
  • antibiotika iz grupe tetraciklina, fluorohinolona i aminoglikozida (koristiti u razmaku od 4 sata),
  • drugih dodataka ishrani koji sadrže dvovalentne jone (↓ apsorpciju Mg),
  • kaptoprila, digitalisa,
  • litijum karbonata.

8. Primena Magnetrans 375 mg direkt granulata, hrane i pića

Za optimalan učinak Magnetrans 375 mg direkt granulata, proizvod ne treba koristiti istovremeno sa alkoholom, dodacima ishrani koji su koncentrovani izvor dijetnih vlakana i drugih dvovalentnih jona (napraviti razmak od 4 sata).

9. Primena Magnetrans 375 mg direkt granulata u trudnoći i dojenju

U trudnoći su potrebe za magnezijumom povećane i iznose 360 mg na dan.
Primena Magnetrans 375 mg direkt granulata u trudnoći je opravdana, jer magnezijum:

  • umanjuje kontrakcije materice i smanjuje rizik za prevremeni porođaj,
  • ublažava grčeve u nogama koji se javljaju u trudnoći,
  • doprinosi smanjenju visokog krvnog pritiska u trudnoći.
Za primenu Magnetrans 375 mg direkt granulata u trudnoći, uvek se posavetujte sa ginekologom.
Tokom perioda dojenja, potrebno je uneti 320 mg magnezijuma dnevno.

10. Magnetrans 375 mg direkt granulat i upravljanje vozilima i mašinama

Korišćenje Magnetrans 375 mg direkt granulata na utiče na upravljanje vozilima i mašinama.

11. Šta u slučaju predoziranja?

Znaci previsoke količine magnezijuma u organizmu su : glavobolja, mučnina, povraćanje, malaksalost, nesvestica, sniženje krvnog pritiska, slabost mišića, poremećaj rada srca.
U slučaju neke od navedenih pojava, odmah se javiti lekaru!

12. Šta ako zaboravim Magnetrans 375 mg direkt granulat?

Ukoliko zaboravite da uzmete Magnetrans 375 mg direkt granulat, ne treba ga nadoknađivati duplom dozom. Preporuka je da se nastavi sa korišćenjem jedne kesice Magnetrans 375 mg direkt granulata dnevno.

13. Nagli prestanak korišćenja Magnetrans 375 mg direkt granulata

Predlaže se konsultacija sa lekarom ili farmaceutom.

14. Kako čuvati Magnetrans 375 mg direkt granulat i rok upotrebe

Čuvati na suvom mestu, na sobnoj temperaturi i izvan domašaja dece.
Rok trajanja: 3 godine.