Saveti
MAGNETRANS 375 mg

Magnetrans 375 mg direkt granulat je dodatak ishrani, koji omogućava dostizanje preporučenog dnevnog unosa magnezijuma i održavanje fizioloških funkcija organizma koje su zavisne od magnezijuma.

SAZNAJTE VIŠE
Uravnotežena i raznovrsna ishrana je uslov dobrog zdravlja.

Savremeni način života odlikuje ishrana visoke energetske a niske nutritivne gustine, što predstavlja značajan rizik za oštećenje zdravlja. Niska nutritivna gustina savremene ishrane ukazuje na odsustvo esencijalnih nutrijenata u svakodnevnoj ishrani. Magnezijum je esencijalan u ishrani ljudi. Oko 60 % odrasle populacije u svetu ne unosi dovoljno magnezijuma, što narušava homeostazu čovekovog organizma.

Dobri nutritivni izvori magnezijuma su: zeleno lisnato povrće, mršavo meso, jezgrasto voće, namirnice od celog zrna i neke mineralne vode.

Aktuelni način života, posebno nepravilna ishrana, visok svakodnevni nivo stresa, zloupotreba alkohola, pušenje i sedanterno ponašanje, visoka učestalost masovnih nezaraznih bolesti, ukazuju na potrebu promene načina ishrane i života.


Omogućavanje dostizanja optimalnog dnevnog unosa magnezijuma, jedan je od uslova dobrog zdravlja, telesne i mentalne homeostaze čoveka.

Magnetrans 375 mg direkt granulat doprinosi optimalnom statusu magnezijuma u organizmu, omogućava bolju mentalnu i fizičku aktivnost tokom dana.

Magnetrans 375 mg direkt granulat omogućava fiziološko odvijanje telesnih funkcija zavisnih od magnezijuma.

Dugotrajni marginalni i umereni deficit magnezijuma, doprinosi nastanku poremećaja srčanog rada, visokog krvnog pritiska, ateroskleroze, dijabetesa i metaboličkog sindroma, dislipidemije, koronarne bolesti srca, osteoporoze, hroničnog zatvora (opstipacije), povećane kristalizacije kalcijum oksalata u urinu i malignih bolesti. Svakodnevna primena Magnetrans 375 mg direkt granulata značajno može umanjiti rizik za nastanak navedenih bolesti.


Prof. dr Budimka Novaković, dijetoterapeut
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu