Zašto je važan magnezijum?
Kada može da nastane nedostatak magnezijuma?
SAZNAJTE VIŠE
U organizmu čoveka, magnezijum ima gradivnu ulogu, ali i različite funkcionalne uloge.

 • Gradivna uloga:
  • ulazi u sastav kostiju i zuba.
 • Funkcionalne uloge:
  • kontrakcija skeletnih mišića → omogućava mišićnu aktivnost ljudi,
  • omogućava pravilnu funkciju srčanog mišića,
  • kontrakcija glatkih mišića → mnogi čovekovi organi su izgrađeni od glatkih mišića (želudac, creva, glatki mišići se nalaze u krvnim sudovima),
  • održava tonus krvnih sudova,
  • snižava krvni pritisak jer je prirodan blokator kalcijuma,
  • obezbeđuje prenos nervnih impulsa,
  • učestvuje u stvaranju energije neophodne za funkciju čovekovog organizma,
  • važan je za stvaranje paratireoidnog hormona,
  • bitan je za stvaranje vitamina D.

Osim što je magnezijum esencijalno važan za organizam čoveka, veoma je značajan za poljoprivredu, jer u proizvodnji hrane ima centralnu ulogu u procesu fotosinteze.